Gynekologer - Mer detaljer gällande Gynekologer
Vad är klamydia?

Vad är klamydia?

Klamydia är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av bakterier. Dessa bakterier orsakar en klamydiainfektion som är den vanligaste sexuellt överförda infektionen Den klamydiabakterie som drabbar människor och som klamydiatesterna söker efter är bakterien som kallas chlamydia trachomatis.

Klamydia är en könssjukdom som faller under smittskyddslagen vilket innebär att du skall göra ett klamydiatest för att undersöka om du är en av de cirka 40.000 svenskar som smittas av klamydia varje år. Du kan smittas av klamydia vid slemhinnekontakt då du har oskyddat sex, vaginalt eller analt.

Klamydia kan även orsaka en ögoninfektion som kan leda till blindhet om den inte behandlas.

Att använda kondom är ett mycket bra sätt att skydda sig mot klamydia. Det finns ingen risk att klamydia skulle smitta via handdukar, kläder eller annan död materia då klamydiabakterien inte kan överleva utan fukt och värme.