Gynekologer - Mer detaljer gällande Gynekologer
Smittskyddslagen om klamydia

Smittskyddslagen - Klamydi

Alla som misstänker att de är smittade av en könssjukdom som t.ex. klamydia ska enligt lagen genomföra ett klamydiatest. I smittskyddslagen ska också källan till smittan spåras för att minska framtida spridning och undvika epidemier av klamydia. Detta innebär att du som tror att du har blivit smittad av klamydia ska först genomgå ett klamydiatest och om klamydiatestet bekräftas positivt ska du sedan lämna uppgift om vilka som kan ha smittat dig och vilka du skulle kunnat smittat vidare.

Det är upp till dig om du vill kontakta de personer som du tror du har smittats av eller kanske smittat. Om inte du kontaktar dem så kommer din läkare att göra detta. Om läkaren kontaktar personerna och ber dem göra ett klamydiatest så kan du förbli anonym om du så önskar. Detta innebär att personerna inte säkert kan veta vem som kan ha smittat dem förutom om de endast har haft sex med dig.
Alla klamydiatester, behandling av klamydia och antibiotika mot klamydia är helt gratis.