Gynekologer - Mer detaljer gällande Gynekologer
Hur fungerar ett graviditetstest?

Hur fungerar ett graviditetstest?

Det utan tvekan vanligaste graviditetstestet ör hCG. Graviditetstest enligt hCG innebär att man mäter ett hormon som produceras i moderkakan vid graviditet. Syftet med hornomen är att se till att menstruationen avstannar.

hCG (human chorionic gonadotropin) betyder humant koriongonadotropin vilket på svenska kan läsas ut som mänskligt (humant) tillväxt (tropin) av könskärtelsvävnad (koriongonad).

Detektera graviditetstestet

Detektera graviditetstestet

För att gör ett graviditetstest använder man färgade antikroppar som låser fast vid det kvinnliga hormonet hCG (humant koriongonadotropin). hCG börjar produceras redan i samband med den första celldelningen och dess koncentrationen av hCG ökar i styrka.

  • Längs ut på graviditetstestet sitter en 1:a typ av färgade antikroppar som fästs vid hCG-hormonet i urinen
  • Dessa antikroppar binder sig till hormonet hCG i den gravidas urin
  • Kapillärkraften i graviditetstestet drar upp hormonet och antikropparna
  • Vid den första linjen, testlinjen, finns en 2:a typ av antikroppar fästa som kopplas mot en annan del av hormonet som sitter ihop men de färgade antikropparna och linjen färgas
  • Vid den andra linjen, kontrollinjen, är en en 3:e typ av antikroppar fästa för att kunna ytterligar säkerställa att graviditetstestet visar korrekt resultat


Användning av graviditetshormonet hCG

Användning av graviditetshormonet hCG

De hormon, hCG, som används för att göra graviditetstester kan användas även för medicinsk behandling.

hCG kan vara en tumörmarkör som kan göra att cancer upptäcks tidigt.

Humant koriongonadotropin kan även användas för att fruktsamhetsbehandling av infertilitet men även har en muskeluppbyggande effekt vilket är en av orsakerna till att kvinnor som fött barn oftast blir starkare än tidigare.