Gynekologer - Mer detaljer gällande Gynekologer
Graviditetstest

Mer om Graviditetstest

Att göra ett graviditetstest är alltid spännande oavsett hur man vill att resultatet av graviditetstestet ska bli. Eftersom svaret från graviditetstesten kan påverka ens liv så mycket är det också viktigt att ett gravtest ger korrekt svar och inte visar fel resultat oavsett om man är med barn eller inte.

Syftet med ett graviditetstest är att kunna med stor säkerhet bestämma om någon är gravid. Det finns flera olika sätt att göra graviditetstester:Tillförlitligheten hos graviditetstester

Graviditetstester

Ett enskilt graviditetstest är inte fullständigt tillförlitligt. Den gravtest som man köper på apotek eller via internet och gör själv hemma stämmer i 9 fall av 10 underförutsättning att instruktionerna ha följts.

För att höja säkerheten gällande provresultat kan man göra två prover hemma med någon dags mellanrum. En fördel är också att använda gravtester av två olika tillverkare.

Genom att besöka sjukvården, som t.ex. en gynekolog eller mödravårdscentralen kan du få professionell hjälp att göra ett graviditetstest.