Gynekologer - Mer detaljer gällande Gynekologer
Gynekologer

Gynekologer

Gynekologer är en grupp av läkare som fokuserar på sjukdomar och besvär relaterade till kvinnans underliv, könsorgan och reproduktion. En gynekolog är en specialistutbildad läkare som först genomgått en läkarutbildning (5.5 år) och därefter en allmäntjänstgöring (AT i 1.5 år). Först efter dessa 7 åren kan läkaren börja utbilda sig till sin specialitet, gynekologi, vilket tar ytterligare omkring 5 år. Först efter dessa fem års specialisttjänstgöring (ST) blir läkare en legitimerad gynekolog. Detta innebär att det tar 12 års studier varvat med praktik för att bli gynekolog.

Det finns även vidareutbildning för barnmorskor i gynekologi med de blir inte gynekologer för det eftersom alla legitimerade gynekologer har en läkarexamen i botten.

En nära relaterad läkarkategori till gynekolog är obstetriker som också är utbildad läkare inom gynekologi men primärt arbetar med graviditet och förlossning.

Gynekologer tar endast hand om besvär relaterade till kvinnor. Männens motsvarighet till gynekolog kallas urolog.

Gynekologens ansvar och möjligheter

Speculum - Ett gynekologinstrument

Gynekologer ansvarar för att upptäcka och diagnostisera förändringar och sjukdomar relaterade till kvinnans könsorgan och underliv.

Till sin hjälp använder gynekologen en speculum, se bilden, för att bättre se och lättare kunna undersöka patienten. Fingrarna är dock det viktigaste verktyget initialt för att kunna ge bra diagnos och de används för att trycka på väggarna i slidan och även i ändtarmen. Dessutom används ofta även ultraljud vid gynekologiska undersökningar.Sjukdomar och besvär som kan upptäckas av gynekologer

Det finns flera typer av sjukdomar och besvär som gynekologerna diagnostiserar och arbetar med. Några av de sjukdomar eller gynekologiska besvär som gynekologen har god kunskap eller kännedom om är:


  Gynekolog
 • Cellförändringar
 • Endometrios
 • Framfall
 • Gynekologiska cancersjukdomar
 • Hormonrubbningar
 • Infertilitet
 • Inkontinens / Urininkontinens / Urinläckage
 • Könssjukdomar - STI (Sexual Transmitted Infections)
 • Menstruationsrubbningar / blödningsrubbningar
 • Missfall
 • Myom
 • PCO - Polycystiskt ovariesyndrom

Ytterligare fakta och om gynekologer och gynekologi hittar du här: