Gynekologer - Mer detaljer gällande Gynekologer
Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning är en vårdinrättning inriktat på ungdomar. Ungdomsmotagningen kan likställas med en vårdcentral fokuserad på ungdomar och problem relaterat främst till ungdomar.

Ungdomsmottagningarna drivs av landstingen och varje landsting har självbestämmande rätt gällande antal kliniker och öppettider för ungdomsmottagningarna. Det flesta ungdomsmottagningar är inriktade på tre områden som är viktigt för ungdomar att kunna få oberoende stöd inom:

 • Samlevnad och sexualitet
 • Välbefinnande och psykiatri
 • Alkohol, tobak och drogerPå ungdomsmottagningarna finns det många olika professioner som arbetar för din och andra ungdomars bästa. På ungdomsmottagningen kan du få hjälp av:

Ungdomsmottagningar
 • Allmänläkare
 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Venereologer - Specialistläkare på hud- och könssjukdomar som klamydia, gonorré och kondylom.
 • Gynekologer- Specialistläkare på underliv, graviditet och förlossning.
 • Barnmorskor - Experter på t förlossnings- och mödrahälsovård.
 • Kuratorer - Psykosocialt arbete genom samtal med ungdomar.
 • Psykologer - Specialister på att analysera människors handling, känslor och tankar.
 • Psykoterapeuter - Inriktad på samtalet som medicin.
 • Dietister - Inriktad på sund och rätt sammansatt kost.