Gynekologer - Mer detaljer gällande Gynekologer
Risk med klamydia

Risk med klamydia

Det är mycket viktigt att göra ett klamydiatest om man tror att man kan ha blivit smittad av klamydia. Behandlas inte klamydia finns det risk att man i framtiden inte kommer att kunna skaffa barn. Kvinnor kan få kvinnor kan få äggledarinflammation och män kan få bitestikelinflammation vilket båda kan leda till sterilitet.

Du kan kostnadsfritt beställa hem ett klamydiatest via nätet.

Det finns också risk att man för en ögoninfektion orsakad av klamydiabakterien vilket kan leda till blindhet om den inte behandlas med antibiotika. Barn kan få klamydia under förlossningen om moderna har klamydia.